KRS 0000456520
TRUCKERS LAB - mobilne badania dla kierowców

W Polsce jest ponad 600 000 tys. osób z uprawnieniami kierowcy zawodowego, a stan ich zdrowia pozostawia wiele do życzenia. Jako fundacja od trzech lat prowadzimy program mobilnych badań zakończony publikacją raportu - link do raportu 2018 - wyniki są alarmujące, ponad ⅔ kierowców cierpi z powodu nadwagi lub otyłości, a to prowadzi do zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia m.in. chorób sercowo - naczyniowych.

HERO TRUCKER

Celem projektu Hero Trucker jest rozpowszechnienie umiejętności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej wśród kierowców zawodowych. Pierwsze 4 minuty mają decydujące znaczenie dla przeżycia ofiar wypadków. Wiedza w tym obszarze może uratować komuś życie.

TRUCKERS HELP

Inicjatywa dotycząca zbiórek charytatywnych na rzecz truckerów potrzebujących pomocy.

#ACTIVETRUCKER

Program ukierunkowany na promocję aktywności fizycznej i racjonalnych nawyków żywieniowych wśród kierowców zawodowych - z uwagi na zły stan zdrowia aktywizujemy i edukujemy kierowców zawodowych w myśl maksymy “w zdrowym ciele, zdrowy duch”.

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE

Program budowy siłowni zewnętrznych przy MOP-ach, parkingach i stacjach benzynowych - tworząc infrastrukturę umożliwiającą kierowcom zawodowym uprawianie aktywności fizycznej wspieramy profilaktykę mającą zapobiegać problemom zdrowotnym. Zdrowy kierowca to bezpieczny kierowca - nasze obiekty są otwarte i mogą z nich korzystać wszyscy użytkownicy dróg. Do tej pory (19.06.2019) udało nam się wybudować łącznie 107 siłowni w 4 krajach